W Szkole Podstawowej w Klonie obchodzono jubileusz 15-lecia istnienia dziecięcego zespołu „Burśtynki”.

Klonowskie bursztyny
„Burśtynki” podczas jubileuszowego występu

Dziecięcy Zespół ”Burśtynki” działający w Szkole Podstawowej w Klonie istnieje już od 15 lat. Powstał on z inicjatywy dyrektor Marzeny Błaszczak. Nazwę przyjął od bursztynu, który był cennym materiałem wydobywanym niegdyś na terenach Puszczy Zielonej. Zespół debiutował podczas obchodów 350-lecia powstania Klonu. Najdłużej, bo już od 10 lat jego opiekunem jest nauczycielka klonowskiej szkoły Elżbieta Kulas. Wymagało to od niej odpowiedniego przygotowania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.